Archivo del blog

jueves, 20 de marzo de 2014

CONSULTA SICÓLOGO

Este proxecto contempla a reforma parcial de un apartamento para transformalo en unha consulta de un sicólogo. 

O apartamento, de uso doméstico actualmente conta con tabiques de tixolo como separación das estancias dos cales solo se conservarán parcialmente os tabiques separadores do aseo e o baño actual para conservar as instalacións. O resto dos materiais existentes serán substituídos na súa totalidade tanto o pavimento como todos os revestimentos verticais.O deseño da distribución de este proxecto está pensado para xerar dúas circulacións independentes que permitan aos usuarios da consulta certa privacidade. 
A circulación principal é a circulación pública, que comunica a entrada coa recepción e as salas de espera independentes e dispostas de tal maneira que non se produza contacto visual entre os ocupantes de cada unha de elas, seguindo o corredor da circulación pública atopamos en primero lugar a sala de grupos e reunións terapéuticas e por último a consulta do especialista.A súa vez, foi deseñada unha circulación privada que permite o acceso á consulta de pacientes con situacións persoais especiais. Evitando o contacto coa circulación pública xerase outro corredor oculto por dúas portas corredoiras que según a súa posición abren ou pechan total ou parcialmente a zona privada, na que ademais de unha sala privada para a persoa con situación especial conta con unha zona de descanso para a psicóloga e un aseo privado.

Detalle cama plegable (cuarto de descanso)

En canto o aspecto formal o proxecto pretende reflexar a tranquilidade e a serenidade da naturaleza, polo que se utilizan materiais da natureza, como a madeira o vidro e a pizarra, xerando así unha sensación de confort en cada estancia.O espazo sigue a mesma liña en cada estancia para unificar o espazo e evitar ter a sensación de que nos atopamos en lugares diferentes. Predomina a liña horizontal en todos os deseños tanto das particións interiores e revestimentos como do mobiliario, marcada con fileteados en aceiro.
 A sua vez, co obxetivo de centrar a atención en certos puntos, xógase con planos de cores como o azul e con elementos verticais que se contrapoñen a liña seguida en todo o proxecto.MATERIALES
PAPEL PINTADO


 MOBILIARIOBOSQUEXOS

La arquitectura es vida, o por lo menos es la vida misma tomando forma y por lo tanto es el documento más sincero de la vida tal como fue vivida siempre.
Frank Lloyd Wright

2 comentarios:

Cotillitas